DE WIGWAM heeft als doelstelling het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier naar ons kinderdagverblijf komen. Ieder
kind is uniek en belangrijk. Goede verzorging en hygiëne zijn bij DE WIGWAM vanzelfsprekend. 

Voor een goede taalontwikkeling werken wij met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma Uk en Puk. Dit programma spreekt zowel de kinderen als ons enorm aan. Spelenderwijs komt vriendje Puk steeds aanbod. Behalve aan spraak en taal werkt Uk en Puk aan de sociaal emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. Alles op een eigen speelse manier, waar kinderen veel van opsteken. Voor de kindjes is het een heel leuk programma. Uk en Puk is een totaalpakket voor kinderen van 0-4 jaar.  

Wij vinden het belangrijk om alle kinderen en hun ouders te leren kennen en staan daarom voor een persoonlijk contact. Elke ochtend na het brengen van uw kind, staat de koffie/thee klaar. Tevens wordt er tijdens de babyperiode een verslagje over uw kind in een dagschriftje gemaakt, zodat u thuis kunt nalezen hoe de dag van uw kind is geweest. Zodra de kindjes één jaar zijn geweest, kunt u onze dagindeling nalezen op facebook. U kunt dan lezen wat wij zoal doen tijdens de VVE kring en wat voor knutselwerken wij gaan maken. Ook krijgt u dagelijks aan het eind van de dag een goede overdracht.

Ons telefonisch spreek(half)uur is dagelijks van 11.00 - 11.30 uur en de directie staat u te woord. Heeft u vragen of opmerkingen, klachten of suggesties bel ons gerust.

Omdat wij voortdurend open staan voor vernieuwingen en ontwikkelingen die onze kinderdagverblijf ten goede komen, hebben wij een ideeënbus in de hal waarin u opmerkingen, vragen en suggesties kunt deponeren. Ons pedagogisch beleidsplan ligt voor u ter inzage op de groep.

Wij staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoen aan alle eisen die de wetgeving stelt. Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de ggd en de brandweer. Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een bhv diploma incl. kinder ehbo, aed, levensreddende handelingen en een brandoefening. Nieuwe medewerkers sluiten aan bij de cursus om ook dit diploma te halen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke veiligheid binnen ons kinderdagverblijf.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.