Contracten, openingstijden en tarieven 2021

Wij bieden buitenschoolse opvang (bso) contracten aan in de vorm van vso (voorschoolse opvang), nso (naschoolse opvang) en vakantieopvang.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de ouders bieden wij de volgende vormen contracten aan:
• 52 weken contract
• 41 weken contract
• vakantie contract

Een 52 weken contract wil zeggen dat u gedurende het hele jaar opvang afneemt op vaste dagen. Ook in
de vakanties neemt u dan het hele jaar opvang af. Dagen die u in de de vakantie niet gebruikt, mag u
opsparen en gebruiken voor b.v. een studie dag. Deze dagen kunt u gebruiken voor het dan geldende
kalenderjaar. In het nieuwe jaar vervalt het recht op de dagen m.u.v. de kerstvakantie. Houdt u hier                                               dagen over dan neemt u die mee naar het volgende kalenderjaar. 
Deze vorm van opvang heeft een voordelig tarief. U bent dus zeker van opvang in de vakanties. Mocht u
extra opvang nodig hebben, dan wordt ook dit voordelige tarief voor u gehanteerd.
Een 41 weken contract wil zeggen dat u opvang wenst op de reguliere schooldagen.
U neemt geen vakantieopvang af. Wenst u wel opvang af te nemen in de vakanties of op studiedagen of
een keer een extra opvangdag, dan betaalt u hiervoor hetzelfde tarief als bij dit 41 weken tarief.
Ook kan er bij ons vakantieopvang worden afgenomen. Hiervoor hanteren wij een iets een hoger tarief. Het
gaat om kinderen die alleen in de vakanties opgevangen worden. Wel gaan de kinderen met vaste
contracten voor.

 

Contracten bso en tarieven:  

52 weken contract NSO (incl. vakantieopvang)


maandag t/m vrijdag: 12.00-18.30: €7,40
maandag t/m vrijdag: vanaf einde schooltijd tm 18.30 uur: €7,40
woensdagmiddag*: einde schooltijd tot 18.30 uur: €7,40
41 weken contract NSO (geen vakantieopvang)
 
maandag tm vrijdag: vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur: €7,66

Enkel vakantieopvang: €8,07 per uur.

Openingstijden van de locaties:

De locatie aan de Hoofdweg (hoofdlocatie) is geopend van maandag tm vrijdag (vso). De nso bieden wij op maandag tm donderdag aan de Hoofdweg aan. Op vrijdag voegen wij de kinderen van de bso locaties samen. Voor de kinderen is het leuker om met meer kinderen te spelen. Op woensdag komen de kinderen van de andere locaties naar ons. Op vrijdag brengen wij de kinderen naar Eerbeek. Komt uw kind op vrijdag naar de bso, dan haalt u uw kind dus op uit onze locatie in Eerbeek. 

De locatie bij basisschool De Tweede Stee  (nso) is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Wanneer er minder kinderen zijn, is het mogelijk dat wij de groepen gaan samenvoegen op één locatie.

In de vakanties brengt u uw kind naar de locatie in Eerbeek en haalt uw kind hier weer op. Het is voor de kinderen leuker om met meerdere kinderen te spelen. 


Contracten vso en tarieven
41 weken contract VSO in combinatie met een 52 weken contract nso
maandag t/m vrijdag: 7.30-8.30: €7,40
41 weken contract VSO
maandag tm vrijdag 7.30-8.30: €7,66 De uurprijs is gebaseerd op de berekening incl. de feest- en sluitingsdagen.

Vso in Loenen kunnen wij alleen aanbieden voor de scholen in Loenen. Het is onmogelijk om de kinderen op een school buiten Loenen op tijd op school te krijgen. Nso kunnen wij wel aanbieden voor scholen buiten Loenen. 

Feest- en ziektedagen kunt u niet opsparen. Feestdagen kunt u wel als ruildag gebruiken.
Vakantiedagen en feestdagen e.d.  die als ruildag worden gebruikt, zijn kind gebonden.


Haaltarief school buiten Loenen

Komt uw kind van een school buiten Loenen, dan zal uw kindje met ons bso vervoersmiddelworden opgehaald. Het tarief hiervoor wordt berekend via de ANWB routeplanner. Kilometervergoeding is: €0,30 per kilometer in een ommekeer. Dus is de afstand 5 km, dan berekenen wij dit 2x. Onze auto moet immers van de locatie vertrekken. U betaalt dan 10 x 0,30 ct = €3,- per rit.

Uiteraard is dit vergeleken met andere mogelijkheden, echter een taxiservice, is vele malen duurder.
Al onze leidsters zijn in het bezit van een vog (verklaring omtrent het gedrag) waarmee ze kinderen mogen
vervoeren. Ook zullen beide directieleden (Alida en Tim) kinderen ophalen van basisscholen. Zij beschikken 
ook beiden over de juiste vog.
U kiest welke contractsvorm u bij ons wenst af te nemen. U betaalt daarbij een vast tarief per uur. Wenst u
extra opvang af te nemen, dan hanteren wij voor u hetzelfde tarief waarvoor u al opvang afneemt.

Combi-groep                                                                                                                                                                   Dagelijks willen wij vso en bso aanbieden op de bovengenoemde uren. Het kan echter voorkomen dat er een minimaal aantal kinderen gebruikt maakt van vso en/of bso. Op deze dagen kan het voorkomen dat er een combigroep wordt gemaakt van het kdv en bso. Dit is wettelijk toegestaan. In de praktijk blijkt dat kinderen van diverse leeftijden gezellig met elkaar spelen. Ook de kinderen van de vso en bso vinden hierin uitstekend hun weg. Er worden activiteiten en/of spelletjes aangeboden die ook voor deze groep kinderen interessant zijn. In de praktijk blijkt dat het zeldzaam is dat wij gebruik maken van een combigroep. Een voorbeeld kan zijn dat wanneer een kind alleen is het gezelliger is om ook bij de andere kinderen te spelen of in ieder geval wat mensen om je heen te hebben, net als in de thuissituatie. Er wordt per situatie zorgvuldig door de directie bekeken wat wenselijk is voor de kinderen. Doordat één van de directieleden ook leidster op de groep is, kan zij dit samen met de overige leidster goed evalueren. In de praktijk blijkt het ook dat ouders het prettig vinden dat hun kind in zo'n geval naar een combigroep gaat i.p.v. heel de middag alleen zou zitten. Op zo'n moment doen onze leidsters genoeg uitdagende dingen met de grotere kinderen. We gaan dieren zoeken in het bos of in de tuin met een loep, we bouwen hutten, doen leuke spelletjes enz. Ook kunnen wij besluiten om in bepaalde omstandigheden de kinderen op te vangen in een combigroep. Dit kan bv zijn bij ziekte van een leidster terwijl andere leidsters vakantie hebben. Uiteraard houden wij hier rekening met de wetgeving. In vakantie periodes kan het lastig zijn om leidsters te vervangen. Wij vinden het wenselijker om indien mogelijk de kinderen dan in een combigroep op te vangen, dan met uitzendkrachten te gaan werken. 

Inschrijven                                                                                                                                                                               U dient uw kind aan te melden voor de bso middels het inschrijfformulier op onze website. Ook wanneer uw kindje al vanaf ons kdv komt of er al een broer/zus bij ons op de locatie zit. U geeft uw voorkeur locatie op. Om bepaalde redenen kan het zijn dat erbij plaatsing van afgeweken zal worden. We proberen kinderen zoveel mogelijk op 1 locatie te plaatsen. Maar kan dat niet anders, dan zullen wij met een andere oplossing komen. Kindplekken kunnen wij niet open houden. 

Jaarlijkse ouderbijdrage
Omdat wij het kinderen ook in de schoolvakanties naar de zin willen maken, hebben wij ervoor gekozen
abonnementen af te sluiten bij diverse speeltuinen.
Uw kind betaalt 1 malig €10,00 per jaar aan jaarlijkse ouderbijdrage indien hij/zij gebruik maakt van een 52
weken contract. Hiermee kan uw kind het gehele jaar met ons op onze bso abonnementskaart mee naar
een mooie binnen- of buitenspeeltuin. Zowel in de zomer als winter maken we tijdens de vakantie
uitstapjes. Ook kunnen we naar een kinderboerderij, een klimbos en een speelbos gaan of picknicken bij
de watervallen enz.
Kinderen die geen vakantie opvang afnemen, betalen deze kosten voor een jaarlijkse ouderbijdrage niet.
Wanneer u dan besluit dat zij wel in de vakantie gaan komen, betalen zij direct hun eerste vakantie ook de
€10,00 jaarlijkse ouderbijdrage. Ter vergelijk: 1x spelen bij de binnenspeeltuin van Landal kost normaal al
€4,75 per kind. En ook De Dierense Speeltuin kost normaal €3,00 entree per keer. Wij denken hiermee
een zeer nette prijs te hebben berekend. Over het jaar 2015 zult u een gemiddelde betalen. Wij zullen in de
aankomende vakanties immers ook al dagelijks uitstapjes maken. Omdat wij op woensdagmiddag ook
geregeld uitstapjes maken, omdat kinderen een lange middag komen, zullen ook deze kinderen één keer
per jaar de jaarlijkse ouderbijdrage betalen.
U betaalt dus maximaal voor het gehele jaar éénmalig €10 per kind aan de jaarlijkse ouderbijdrage
kalender jaar. Uw kind kan hier dan het gehele jaar gebruik van maken. De abonnementen blijven in het
bezit van DE BIZONS en kunnen niet mee naar huis omdat het een groepsabonnement betreft.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.