Globale dagindeling – normale opvangdag

VSO:
7.30 - 08.00 uur: brengen van de kinderen, vrij spelen. Ouders dragen informatie over aan de leidster 
en u neemt op een rustige manier afscheid van hun kind(eren). Ouders die dat wensen kunnen gebruik
maken van een kopje “coffee to go”. U maakt zelf uw eigen kopje koffie op ons senseo apparaat.
8.00 uur: langzamerhand klaar maken voor school: plassen, jassen en schoenen aan.
8.15 uur: vertrek naar de scholen


NSO:
11.50 uur: pedagogisch medewerker vertrekt naar de basisscholen en haalt de kinderen op die 's middags
vrij zijn.
12.00 uur: kinderen komen de school uit lopen en verzamelen zich bij de pedagogisch medewerker en
vertrekken gezamenlijk naar de bso locatie.
12.15 uur: aankomst bso locatie. Plassen en handen wassen en plaatsnemen aan tafel voor een
gezamenlijke lunch.
13.00 uur: afruimen door pedagogisch medewerker. Kinderen helpen mee en zetten hun bordje en beker
op de broodkar.
13.00 uur: rust momentje – tv mag even aan of de kinderen kiezen waar ze mee willen spelen/welke
acitiveit ze willen doen en vullen dit in op het pictogrammenbord.
13.30 uur: tv gaat uit.
14.00 uur: drinkronde en plasronde
14.30 uur: school Tweede Stee uit. Bso opvang Tweede Stee open op maandag en dinsdag. Na de zomervakantie 2018 ook op donderdag. (Op woensdag en vrijdag worden de kinderen opgevangen op een andere locatie).
14.45 uur: Bso locatie Hoofdweg open (dagelijks)
14.45-15.00 uur: aankomst basisschoolkinderen op de locatie
14.50-15.00 uur: kinderen die er alleen het eerste deel van de middag zijn, worden nu gehaald.
15.00 uur: drinken, fruit en een klein koekje, vertelkring, moppenkruk of voorlezen. Bij goed weer gaan alle kinderen even naar buiten om te rennen en te razen (energie kwijt kunnen).                                                                                                                                                                                                    16.00 uur: kinderen kunnen worden gehaald.
17.00 uur: sap/water drinken en een rijstecracker eten. (of nu moppenkruk of voorlezen) Kinderen die om 18.00 uur moeten sporten kunnen
nu een maaltijd eten die van thuis is meegebracht.
18.00 uur: de dag zit er bijna op. Kinderen zijn na een lange schooldag vaak moe aan het eind van de dag.
De tv mag even een half uurtje aan. Dit hoeft niet.
18.10 uur: langzamerhand opruimen
18.30 uur: einde dag. Tot morgen, voor weer een fijne dag!

De dagindeling op de Tweede Stee wijkt momenteel nog iets af ivm het ontbreken een sluitend hekwerk rondom het schoolplein. De kinderen spelen samen met de leidster buiten en gaan samen met de leidster naar binnen.

De bso leidster biedt dagelijks een activiteit aan op de bso. 

 Dagelijks biedt de leidster een activiteit aan!

Globale dagindeling - vakantieopvang

Dagelijks doen wij in de vakantie leuke dingen. Wij werken in de vakantie met diverse thema's. Enkele thema's die wij o.a. aan kunnen bieden: Sport en ontspanningsweken,Techniekweek, Holland Got Talent week, Nederlandsche week enz. Gedurende de dag bieden de leidsters wisselende activiteiten aan die passen bij het thema. Activititeiten worden afgelost met vrij spel. 

7.30 - 09.30 uur: brengen van de kinderen naar onze locatie in Eerbeek, vrij spelen (tot 9.30 uur) 
9.30 uur: gezamenlijke start van de dag, welkom/goede morgen, vertelkring en uitleggen/overleggen wat we vandaag
gaan doen/afspraken maken. Aansluitend  fruit eten en een klein koekje roosvicé/limonade/water/thee drinken.                                                                          Vrij spelen of plannen voor vertrek van een uitstapje, indien nodig broodjes smeren of er wordt een activiteit aangeboden, daarna weer vrij spel. Wij overleggen wat de wensen zijn van de kinderen. 

12.00 13.00 uur: start broodje eten en melk of thee drinken. Ook wanneer wij een uitstapje maken, zorgen we
ervoor dat we rond dit tijdstip gaan eten.
15.00 uur: drinken en een koekje, moppen vertellen of verhaal lezen of vertelkring
16.00 uur: kinderen kunnen worden gehaald.
17.00 uur: roosvicé of limonade drinken, aansluitend een rijstecrackero.i.d. eten
18.10 uur: langzamerhand opruimen
18.30 uur: einde dag. Tot morgen, voor weer een fijne vakantiedag!

Tijdens de vakantie brengt u uw kinderen naar de vakantie bso in Eerbeek. Hier komen onze bso kinderen gezellig samen spelen. Wij maken er een leuke dag van. De kinderen eten tijdens de vakantie opvang iets lekkers. Dat kan variëren van een tosti, kopje soep, eitje enz. Ook biedt de leidster op warme dagen of wanneer kinderen dorst hebben extra drinkmomenten aan. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.