Contracten, openingstijden en tarieven

Om tegemoet te komen aan de wensen van de ouders bieden wij de volgende vormen contracten aan:
• 52 weken contract
• 41 weken contract
• vakantie contract

52 weken contract: D.w.z. dat u gedurende het hele jaar opvang afneemt op vaste dagen. Ook in
de vakanties neemt u dan het hele jaar opvang af. Dagen die u in de de vakantie niet gebruikt, mag u
opsparen en gebruiken voor b.v. een studie dag. Deze dagen kunt u gebruiken voor het dan geldende
kalenderjaar. In het nieuwe jaar vervalt het recht op de dagen m.u.v. de kerstvakantie. Houdt u hier dagen over dan neemt u die mee naar het volgende kalenderjaar.
Deze vorm van opvang heeft een voordelig tarief. U bent dus zeker van opvang in de vakanties. Mocht u extra opvang nodig hebben, dan wordt ook dit voordelige tarief voor u gehanteerd.

41 weken contract: wil zeggen dat u opvang wenst op de reguliere schooldagen.
U neemt geen vakantieopvang af. Wenst u wel opvang af te nemen in de vakanties of op studiedagen of een keer een extra opvangdag, dan betaalt u hiervoor hetzelfde tarief als bij dit 41 weken tarief.

Vakantieopvang: Ook kan er bij ons enkel vakantieopvang worden afgenomen. Hiervoor hanteren wij een iets een hoger tarief. Het gaat om kinderen die alleen in de vakanties opgevangen worden. Wel gaan de kinderen met vaste contracten voor. Tijdens de vakanties voegen wij de locaties samen. U dient dan de kinderen zelf 's morgens naar de locatie te brengen die wij open stellen voor deze vorm van opvang.  In dit geval is dat de locatie in Eerbeek.     

 

Contracten bso en tarieven 2020:

U kunt bij bso De Bizons locatie Eerbeek kiezen uit diverse contractsvormen. Zo kunt u bso opvang afnemen in korte of lange blokken. U kunt al bso opvang afnemen tot 17.00 uur.

Uiteraard kan uw kind ook later gehaald worden. In dat geval neemt u een contract tot 18.30 uur.

 

Blokken bso Aantal weken contract Tarief/ per uur
Lang blok - einde schooltijd tot..    
tot 18.30 uur
52 €7,40
tot 18.30 uur  41 7,66
Kort blok – einde schooltijd tot.....    
tot 17.00 uur 52 7,66
tot 17.00 uur 41 €8,06
Flexibele opvang *   €8,06
Vakantie opvang   €8,06
Blokken vso    
7.30-8.30 uur 52 €7,40
7.30-8.30 flexibel *   7,66
 • *bso: U kunt flexibele opvang afnemen binnen de reguliere openingstijden in dagdelen met een minimale vaste afname van 3 uur per keer. Flexibele opvang is alleen mogelijk op onderbezette dagdelen en de beschikbaarheid kan per maand wisselen of bij aantrekkende bezetting niet meer mogelijk zijn.

  Wanneer dagdelen vol gaan lopen, krijgt u hier per mail bericht over.

  *vso: U neemt 1 uur per keer af. U neemt minimaal 1 x per week vso af op wisselende dagen.

  Flexibele vso is alleen mogelijk op onderbezette ochtenden en de beschikbaarheid kan per maand wisselen of bij aantrekkende bezetting niet meer mogelijk zijn. Wanneer ochtenden vol gaan lopen, krijgt u hier bericht over.

  Aanvragen worden via de ouder-login ingediend (bereikbaar via onze website). De aanvragen dienen uiterlijk voor de 15e van de maand worden ingediend (kinderopvang organisaties moeten hun planning 2 wkn van te voren klaar hebben voor het personeel volgens de cao kinderopvang. Indien later blijkt dat er nog plek is, is dit geen enkel probleem.)

 • Wilt u enkel opvang in de vakanties, dan wordt er een vakantiecontract voor uw kind(eren) aangemaakt. Per vakantie zal worden bekeken of er plek is. Het kan zijn dat er evt. plek is op een andere locatie. Dit zal met u worden besproken.

 • Bij weinig aanmeldingen kan het zijn dat er een combigroep wordt gevormd.

 • Woensdag en vrijdag zijn over het al gemeen wat rustigere middagen. Daarom vangen wij op woensdagmiddag en vrijdagmiddag de bso kinderen op, op onze locatie in Eerbeek. 

 

Vso kunnen wij alleen aanbieden voor de C. van Leeuwenschool. Het is onmogelijk om de kinderen anders allemaal 's morgens op tijd op school te krijgen.  Nso kunnen wij wel aanbieden voor scholen in Eerbeek. Wij zullen de kinderen ophalen en naar de leuke bso op de C. van Leeuwenschool brengen. 

Feest- en ziektedagen kunt u niet opsparen. Feestdagen kunt u wel als ruildag gebruiken.
Vakantiedagen en feestdagen e.d. die als ruildag worden gebruikt, zijn kind gebonden.

Haaltarief school buiten Eerbeek
Komt uw kind van een school buiten Eerbeek, dan zal uw kind met ons bso vervoersmiddel
worden opgehaald. Het tarief hiervoor wordt berekend via de ANWB routeplanner.
Kilometervergoeding is: €0,30 per kilometer in een ommekeer. Dus is de afstand 5 km, dan berekenen wij
dit 2x. Onze auto moet immers van de locatie vertrekken. U betaalt dan 10 x 0,30 ct = €3,- per rit.
Uiteraard is dit vergeleken met andere mogelijkheden, echter een taxiservice, is vele malen duurder.
Al onze leidsters zijn in het bezit van een vog (verklaring omtrent het gedrag) waarmee ze kinderen mogen
vervoeren. Ook zullen beide directieleden (Alida en Tim) kinderen ophalen van basisscholen. Zij beschikken
ook beide over de juiste vog.
U kiest welke contractsvorm u bij ons wenst af te nemen. U betaalt daarbij een vast tarief per uur. Wenst u
extra opvang af te nemen, dan hanteren wij voor u hetzelfde tarief waarvoor u al opvang afneemt.

Combi-groep 

Het kan voorkomen dat er een minimaal aantal kinderen gebruikt maakt van vso en/of bso. Op deze dagen kan het voorkomen dat er een combigroep wordt gemaakt van het kdv en bso. Dit is wettelijk toegestaan. In de praktijk blijkt dat kinderen van diverse leeftijden gezellig met elkaar spelen. Ook de kinderen van de vso en bso vinden hierin uitstekend hun weg. Er worden activiteiten en/of spelletjes aangeboden die ook voor deze groep kinderen interessant zijn. Wij houden ons bij een combi groep ook aan de wettelijke voorgeschreven regels. Een voorbeeld kan zijn dat wanneer één kind alleen is het gezelliger is om ook bij de andere kinderen te spelen of in ieder geval wat mensen om je heen te hebben, net als in de thuissituatie. Er wordt per situatie zorgvuldig door de directie bekeken wat wenselijk is voor de kinderen. Doordat één van de directieleden ook leidster op de groep is, kan zij dit samen met de overige leidster goed evalueren. In de praktijk blijkt het ook dat ouders het prettig vinden dat hun kind in zo'n geval naar een combigroep gaat i.p.v. heel de middag alleen zou zitten. Op zo'n moment doen onze leidsters genoeg uitdagende dingen met de grotere kinderen. Afhankelijk van de groepssamenstelling kunnen we zowel in de kdv ruimte als in de bso ruimte spelen. Of we doen andere leuke dingen zoals dieren zoeken in het bos of in de tuin met een loep, we bouwen hutten, doen leuke spelletjes enz. Ook  kunnen ouders er voor kiezen om op b.v. woensdagmiddag hun kinderen aan te laten sluiten op onze bso in Loenen. Wij vervoeren de kinderen dan ook vanuit buurtdorpen naar onze locaties. Ook kunnen wij besluiten om in bepaalde omstandigheden de kinderen op te vangen in een combigroep. Dit kan bv zijn bij ziekte van een leidster terwijl andere leidsters vakantie hebben. Uiteraard houden wij hier rekening met de wetgeving. In vakantie periodes kan het lastig zijn om leidsters te vervangen. Wij vinden het wenselijker om indien mogelijk de kinderen dan in een combigroep op te vangen, dan met uitzendkrachten te gaan werken.

Inschrijven                                                                                                                                                                                    U dient uw kind aan te melden voor de bso middels het inschrijfformulier op onze website. Ook wanneer uw kindje al vanaf ons kdv komt of er al een broer/zus bij ons op de locatie zit. Wij kunnen geen kindplekken open houden.

Jaarlijkse ouderbijdrage
Omdat wij het kinderen ook in de schoolvakanties naar de zin willen maken, hebben wij ervoor gekozen
abonnementen af te sluiten bij diverse speeltuinen.
Uw kind betaalt éénmalig €10,00 per jaar aan jaarlijkse ouderbijdrage indien hij/zij gebruik maakt van een 52
weken contract. Hiermee kan uw kind het gehele jaar met ons op onze bso abonnementskaart mee naar
een mooie binnen- of buitenspeeltuin. Zowel in de zomer als winter maken we tijdens de vakantie regelmatig een 
uitstapje. Ook kunnen we naar een kinderboerderij, een klimbos en een speelbos (Apeldoorn) gaan of picknicken bij
de watervallen enz.
Kinderen die geen vakantie opvang afnemen, betalen deze kosten voor een jaarlijkse ouderbijdrage niet.
Wanneer u dan besluit dat zij wel in de vakantie gaan komen, betalen zij direct hun eerste vakantie ook de
€10,00 jaarlijkse ouderbijdrage. Ter vergelijk: 1x spelen bij de binnenspeeltuin van Landal kost normaal al
€4,75 per kind. En ook De Dierense Speeltuin kost normaal €3,00 entree per keer. Wij denken hiermee
een zeer nette prijs te hebben berekend. Over het jaar 2018 zult u wanneer u opvang in de vakanties afneemt een gemiddelde betalen. 


U betaalt dus maximaal voor het gehele jaar éénmalig €10 per kind aan de jaarlijkse ouderbijdrage
kalender jaar. Uw kind kan hier dan het gehele jaar gebruik van maken. De abonnementen blijven in het
bezit van DE BIZONS en kunnen niet mee naar huis omdat het een groepsabonnement betreft.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.