Globale dagindeling – normale opvangdag

VSO:
7.30 - 08.00 uur: brengen van de kinderen, vrij spelen. Ouders dragen informatie over aan de leidster
en u neemt op een rustige manier afscheid van hun kind(eren). Ouders die dat wensen kunnen gebruik
maken van een kopje “coffee to go”. U maakt zelf uw eigen kopje koffie op ons senseo apparaat.
8.00 uur: langzamerhand klaar maken voor school: plassen, jassen en schoenen aan.
8.10/8.15 uur: vertrek naar de scholen (afhankelijk van welke school)

NSO:
11.50 uur: pedagogisch medewerker vertrekt indien nodig  naar de basisscholen en haalt de kinderen op die 's middags
vrij zijn.
12.00 uur: kinderen komen de school uit lopen en verzamelen zich bij de pedagogisch medewerker en
vertrekken gezamenlijk naar de bso locatie.
12.15 uur: aankomst bso locatie. Plassen en handen wassen en plaatsnemen aan tafel voor een
gezamenlijke lunch.
13.00 uur: afruimen door pedagogisch medewerker. Kinderen helpen mee en zetten hun bordje en beker
op de broodkar.
13.00 uur: rust momentje – tv mag even aan of de kinderen kiezen waar ze mee willen spelen/welke
activiteit ze willen doen en vullen dit in op het pictogrammenbord.
13.30 uur: tv gaat uit.
14.50-15.00 uur: kinderen die er alleen het eerste deel van de middag zijn, worden nu gehaald.
15.15 uur: C. van Leeuwenschool uit, kleine kinderen ophalen, grotere kinderen komen zelfstandig,
15.20 uur: drinken(sap/water/lauwe thee), fruit en een klein koekje, vertelkring, moppenkruk, voorlezen o.i.d.
16.00 uur: kinderen kunnen worden gehaald.
17.00 uur: sap/water drinken en een rijstecracker eten. (of nu moppenkruk of voorlezen) Kinderen die om 18.00 uur moeten sporten kunnen
nu een warme hap eten die van thuis is meegebracht.
18.00 uur: de dag zit er bijna op. Kinderen zijn na een lange schooldag vaak moe aan het eind van de dag.
De tv mag even een half uurtje aan. Dit hoeft niet.
18.10 uur: langzamerhand opruimen
18.30 uur: einde dag. Tot morgen, voor weer een fijne dag!

Dagelijks biedt de bso leidster een activiteit aan!

Globale dagindeling - vakantieopvang
7.30 - 09.00 uur: brengen van de kinderen, vrij spelen.
9.00 uur: gezamenlijke start van de dag, welkom/goede morgen, vertelkring en uitleggen wat we vandaag
gaan doen/afspraken maken.
Aansluitend fruit eten, roosvicé/limonade/water/thee drinken
9.30 uur: vrij spelen of plannen voor vertrek van een uitstapje, indien nodig broodjes smeren of er wordt
een activiteit aangeboden (bv eerst koekjes bakken) of andere leuke activiteit
12.00 13.00 uur: start broodje eten en melk of thee drinken. Ook wanneer wij een uitstapje maken, zorgen we
ervoor dat we rond dit tijdstip gaan eten.
14.00 uur: drinkmoment.
15.00 uur: drinken en een stuk fruit en een koekje, moppen vertellen
16.00 uur: kinderen kunnen worden gehaald.
17.00 uur: roosvicé/limonade/water drinken, aansluitend een rijstecracker/soepstengel o.i.d. eten
18.10 uur: langzamerhand opruimen
18.30 uur: einde dag. Tot morgen, voor weer een fijne vakantiedag!

Dit is slechts een globale dagindeling. Geregeld maken wij in de vakantieperiodes een uitstapje of bieden wij dagelijks leuke activiteiten aan gedurende de dag. Wij werken in de vakanties met thema's. De leidster maakt er samen met de kinderen een gezellige dag van!

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.