Op bso DE BIZONS staan ontspanning en plezier voorop. De kinderen hebben er al een hele schooldag opzitten zodra ze 's middags bij ons komen. Op bso DE BIZONS mogen kinderen genieten en ontspannen. We bootsen de thuissituatie zoveel mogelijk na. 's Middags drinken we samen een kopje thee o.i.d. en eten we fruit en een klein koekje. We zitten gezellig bij elkaar en kunnen ons verhaal vertellen na een drukke schooldag. Ook staat de moppenkruk klaar voor de kinderen die graag een mop willen vertellen. Daarna gaan we fijn spelen.

Voor de kinderen die dat wensen ligt er een voorbeeld van een knutselwerk klaar. Naast het vrije spelen bieden wij de kinderen ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij vaste activiteiten. Wij laten hierbij de keuze aan het kind. Het ene kind speelt immers makkelijker zelf, terwijl het voor een ander kind moeilijk kan zijn om zelf iets te bedenken en zich gauwer verveelt. Dagelijks leest onze leidster een verhaal voor of vertelt moppen en doet samen met de kinderen een gezelschapsspelletje. Kinderen die het leuk vinden, doen gezellig mee. Wie heerlijk speelt, speelt verder in zijn of haar spel. Ook is er de mogelijkheid om bezig te gaan met een werkstuk, spreekbeurt of het oefenen van tafels enz. Onze leidsters helpen de kinderen graag op weg.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.